Portfolio > Myths to mundane

The Flight
The Flight
oil on canvas
60"x42"
2012