Portfolio > Myths to mundane

The last conversation
The last conversation
Oil on canvas
75"x47"
2013