Portfolio > Myths to mundane

Until the mother cries
Until the mother cries
oil on canvas
60" x 42"
2013